Hotărâre C.A. 05.09.2019

Pe ordinea de zi:

  1. Validarea noului Consiliu de Administrație.
  2. Numirea profesorilor diriginți la clasele a V-a și a IX-a.
  3. Aprobarea transferurilor elevilor.
  4. Aprobarea și repartiția orelor în vederea plății cu ora.
  5. Diverse.

Ionescu-Haidău Ana-Daria -PREȘEDINTE

Diaconu Nicolae -responsabil personal auxiliar, nedidactic, responsabil învățământ primar și gimnazial.

Berculescu Florin -responsabil secțiune Muzică instrumentală

Bistreanu Eva -responsabil învățământ liceal

Lăcătușu Nicoleta -responsabil MVTR și activități extracurriculare

Popescu Camelia-Eleonora -responsabil cu activitățile extrașcolare și secțiunile Canto clasic și Inițiere vocală.

Scorei Ionuț-Marius -secretar Consiliu de Administrație conform O.M. 4619 / 2014 art. 12, aln. 3