Comisii metodice

 COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE AN ŞCOLAR 2016-2017

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

ResponsabilProf. Ionescu Haidău Ana Daria– Director

 • Prof. Inv. Primar Nedelcu Cristina – responsabil „Comisia metodică învăţători”
 • Prof. Mihai Melania – responsabil arie curriculară „Limbă şi comunicare”
 • Prof. Popescu Ramona Teodora – responsabil arie curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”
 • Prof. Albulescu Elena- responsabil arie curriculară „Om şi societate”
 • Prof. Cioplea Cristina – responsabil comisie  „Arte Vizuale”
 • Prof. Savu Aurelia Carmen- responsabil comisie „Suflători-percuţie”
 • Prof. Lăcătuşu Nicoleta – responsabil comisie „Muzică vocală tradiţională românească”
 • Prof. Berculescu Florin – responsabil comisie” Pian”
 • Prof. Betej Alina – responsabil comisie” Pian auxiliar”
 • Prof. Cealîcu Ilie – responsabil comisia „Corzi”
 • Prof. Buliga Loredana – comisia „Teorie solfegiu”
 1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

Responsabil – Prof. Ştefănescu Eugenia Liliana

 • Prof. Albulescu Elena
 • Prof. Betej Alina
 • Prof. Cornoiu Carmen
 • Prof. Nedelcu Cristina
 1. COMITETUL DE SECURITATE , SĂNĂTATE ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Responsabil –  Prof. înv. primar Cărăvan Verginica

 • Popescu Ramona Teodora – reprezentant profesori
 • înv. primar Hirean Vasilica – reprezentant învăţământ primar
 • Informatician Gîrcu Elena Delia

4  COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

ResponsabilProf. Ionescu Haidău Ana Daria– Director

 • Scorei Ionuţ
 • Diaconu Nicolae
 • Achim Claudia
 • Ivancu Claudia
 • Duliga Ion
 • 5. COMISIA  DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

Responsabil – Mihai Melania

 • Comănescu Marieta – reprezentant învăţământ primar
 • Olaru Mariana – reprezentant specializarea muzică
 • Cioplea Cristina – reprezentant specializarea arte vizuale
 • Brehuţă Ciobănuc Cosmin – reprezentant specializarea arta actorului
 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Responsabil  –  Prof. Dan Elena

 • Pasăre Dumitru
 • Badea Alin
 • Pătrăşcoiu Ana Maria
 • Prof Onescu Elena
 1. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE

Responsabil –  Prof. Lupulescu Guran Carmen

 • Joiţa Alina
 • Lăcătuşu Nicoleta
 • înv primar – Hirean Vasilica