CERERILE DE CONTESTAŢII SE DEPUN LA SEDIUL CENTRULUI DE EXAMEN SAU ONLINE PE ADRESA DE

E-MAIL liceul_de_muzica@yahoo.com  (cererea va fi însoțită de copie CI candidat și copie CI părinte),

ÎN PERIOADA 23 IUNIE 2022 (16:00-19:00) – 24 IUNIE 2022 (08:00-12:00)

Conform OME nr. 5149/2021:

“Art .10 (4) Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Art. 11 (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia”.

Author