Director: Prof. dr. IONESCU HAIDĂU Ana Daria

Consiliul de Administrație:

Președinte: Prof. dr. Ionescu Haidău Ana Daria

Membrii:

Prof. Diaconu Nicolae – reprezentant al cadrelor didactice

Prof. Berculescu Florin – reprezentant al cadrelor didactice

Prof. Bistreanu Eva Nicoleta – reprezentant al cadrelor didactice

Prof. Fugaru Dragoș – reprezentant al cadrelor didactice

Barză Marina reprezentatul elevilor

Uscătescu Marian – reprezentantul părinților

Vlădoiu Adela – reprezentantul părinților

Observatori:

Prof. Lupulescu Guran Carmen – reprezentant al sindicatului

Prof. Buliga Loredana – reprezentant al sindicatului

Secretar al Consiliului de Administrație: Prof. Nichifor Ioana